آلبوم من ◂ در جمع اندیشمندان اندونزی
دوره پاسخ به شبهات کلامی در جمع اندیشمندان و دانشجویان اندونزی(جامعه المصطفی صلّی الله علیه و آله و سلّم) استاد وحید علیان نژاد