معنی واژه ها و اصطلاحات فقهی
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله با در نظر گرفتن این موضوع که فهم برخی اصطلاحات و واژه‌های رایج در کتاب‌های فقهی و سخنان بزرگان علمی و دینی برای عموم آسان نیست، اقدام به جمع‌آوری و نگارش این واژه‌ها و تشریح آن‌ها جهت اضافه شدن به رساله عملیه آیت اللع العظمی مکارم شیرازی مد ظله العالی تدوین کردیده است.